TEKNİK ÇEVİRİ

KKDIK kapsamındaki bilgi gerekliliklerinin sağlanması için gerekli veriler büyük oranda EU REACH kapsamındaki gereklikler çerçevesinde oluşturulmuş bulunmaktadır.

KKDIK uyum çerçevesinde, kayıt dosyasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yönetilen Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) Türkçe olarak sunulması gerekmektedir. 
EU REACH dosyasında mevcut çalışma özetleri, kapsamlı çalışma özetlerinin ve >10 ton/yıl  olan maddeler için Kimyasal Güvenlik Raporununun (KGR) tercüme edilmesi gerekmektedir.

Chemvisor kimyasal mevzuat uyum tecrübesiyle, mevzuatla tam uyumlu olarak KKDIK uyum sürecinde yükünüzü alarak Teknik Çeviri hizmeti sunmaktadır.