REACH

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasını kapsayan REACH yönetmeliği, bir çok sektörden, kendilerinin kimya sektöründe görmeyen çok sayıda kuruluşu etkileyecek şekilde 1 Haziran 2007 yılında yürürlüğe girmiştir; kendi halinde, karışım halinde veya eşya içindeki kapsama giren maddelerin AB üreticileri, EU alt kullanıcıları, AB dışından ithalatçıları.

Chemvisor kimya sanayi ve ticaret bileşenlerinin EU REACH yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına; teknik-bilimsel gerekliliklerin yanında stratejik yönetim alanlarındaki ihtiyaçlarına yüksek standartlarda cevap vermektedir.

 • Danışmanlık
 • Madde Envanter Analizi
 • Tedarikçi İletişimi
 • Veri Boşluk Analizi
 • Kayıt (Ortak veya Lider kayıt ettiren)
 • Inquiry 
 • Test 
 • Teknik dosya hazırlama ve ECHA’ya sunulması
 • Dış Hizmet Tedariki
 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirme 
 • Kurumsal Kaynak Kullanımı (ERP) Çözümleri
 • Güvenlik Bilgi Formu (SDS) Hazırlama