KURUMSAL KAYNAK KULLANIMI (ERP) ÇÖZÜMLERİ

REACH benzeri mevzuatlara uyum amacıyla, maddelerin hacim takibi kayıt stratejisinin geliştirilmesi ve kayıt sonrasındaki uyum takibi açısından gerekliliktir. 

Maddenin kurulu için hikayesi, tedarikçiden hatta üreticiden son alt kullanıcıya kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu süreçte, tedarik zinciri, üretim ve satış aşamalarında oldukça karmaşık senaryolar ve durumlar ortaya çıkabilmektedir. Tüm sürecin priyodik olarak takip edilmesi ve raporlamaya izin verecek şekilde tasarlanması mevzuat uyumu açısından vazgeçilmezdir.

Chemvisor olarak, ihityaçlarınıza özel ERP modullerinin analiz ve tasarımı konularında hizmet vermekteyiz.