UYUM İÇİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Kimyasal yönetimine ilişkin mevzuata uyum amacıyla kayıt stratejisi geliştirebilmek, kayıt maliyetinden tasarruf edilmesi, iş gücü kaybının önüne geçilmesi açısından tedarik zincirinin etkin ve doğru yönetimi önem arzetmektedir.

Chemvisor, size özel olarak belirlenen strateji çerçevesinde; tedarik zincirinde gerekli yazışmaların yürütülmesi, gerekli belgelerin belirlenmesi/hazırlanması, tedarik zincirinde kuruluşun mevzuat açısından rolünün belirlenmesi, kayıt yükümlülüğünün ortaya konması başta olmak üzere mevzuatla uyumlu tedarik sürecinizin yönetimi konusunda hizmet vermektedir.