SEA (TÜRKİYE CLP)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca EU CLP mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA, Sayı No. 28848) 11 Aralık 2013 yılında yayımlanarak 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Chemvisor müşteri kuruluşlarına küresel mevzuat uyumu tecrübesiyle uyum gerekliliklerinin belirlenmesini takiben SEA bildirimlerinin yapılması için destek hizmeti sunmaktadır.