TEK TEMSİLCİ/3. TARAF TEMSİLCİ

KKDIK (No. 30105, Md. 9) uyarınca, Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilmektedir.

Chemvisor yurtdışı yerleşik üreticilere, Türkiye’deki ithalatçılarının KKDIK gerekliklerini yerine getirebilmeleri amacıyla Tek Temsilcilik hizmeti sunmaktadır.