KİMYASAL YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME

Kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerinde etkilerinin yönetilebilmesi amacıyla, Kimyasal Mevzuat uyum sürecinde ve ekolojik sertifika sistemleri/kriterlerine uyum çalışmalarında kararlı, raporlama özelliğine sahip dinamik yapıda bir Kimyasal envanter yönetimi önem arzetmektedir. 

Süreç dinamik bir yapıda olduğundan periyodik olarak sürecin yönetimi kayıt stratejisinin oluşturulması açısından önemlidir. Ayrıca, kimyasalların ekolojik açıdan değerlendirilmesi ve kabul gören ekolojik sertifika sitemlerine uygunluğunun değerlendirilmesi sonraki aşamalardaki gereksiz iş yükü ve maliyet unsurlarından korunmayı sağlamaktadır. 

Chemvisor olarak, kimyasalların yönetimi alanında işinizi kolaylaştıracak çözümler sunmaktayız