KAYIT STRATEJİSİ GELİŞTİRME

Kimyasal envanter değerlendirilerek, kayda konu maddelerin ve hangi kapsamda veri gereklikleri çerçevesinde kayıt gerekliliği ortaya konmalıdır. 
Chemvisor bu noktada, madde envanterinin tedarikçi kaydının kullanılması, muafiyet, ara madde kaydı ve tam kayıt gereksinimleri açısından gözden geçirilerek kayıt stratejisinin geliştirilmesi adına danışmanlık hizmeti vermektedir. Doğru kayıt stratejisiyle, gereksiz maliyetlerin önüne geçilebilmesi mümkün olabilmektedir.