KİMVES Turkey Chemicals inventory has been published by the Minister of Environment, Urbanisation, and Climate Change.

KİMVES Türkiye Kimyasallar envanteri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yayınlandı

KİMVES Türkiye Kimyasallar envanteri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yayınlandı Envanter ile SEA (TÜRKİYE CLP) ve/veya ön-SIEF (KKDIK için) bildirimleri ile oluşturulan kimyasallar envanterini araştırmak ve bildirilen maddelerin öz sınıflandırmalarını ve/veya uyumlaştırılmış sınıflandırmala…