KKDIK (TÜRKİYE REACH)

Kimyasal yönetim alanında düzenlemelerden sorumlu merci olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, EU REACH benzeri Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDIK) hakkındaki yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihinde (30105 Sayılı) Resmi Gazetede yayımlanarak 23 Aralık 2017 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Önemli aşamalarına ilişkin KKDIK takvimi aşağıdadır:
Tarih KKDIK Gereklilikleri
23 Haziran 2017 KKDIK yayımlandı
23 Aralık 2017 ön-MBDF başlangıcı
1 Ocak 2021 Kayıt başlangıcı
31 Aralık 2023 Kayıtların tamamlanması

KKDIK kapsamında yer alan maddelerin yıllık 1 ton ve üzeri miktarda Türkiye’de üretilmesi ve/veya Türkiye’ye ithal edilmesi durumunda 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt edilmesi gerekmektedir. 

Chemvisor, kimya sanayi ve ticaret bileşenlerinin KKDIK yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına; teknik-bilimsel gerekliliklerin yanında stratejik yönetim alanlarındaki ihtiyaçlarına yüksek standartlarda cevap vermektedir.

 • Danışmanlık
 • Madde Envanter Analizi
 • Tedarikçi İletişimi
 • Tek Temsilcilik
 • Veri Boşluk Analizi
 • Kayıt (Ortak veya Lider kayıt ettiren)
 • Testing
 • ön-MBDF (pre-SIEF) Bildirimleri
 • Lider Kayıt ettiren iletişimleri (MBDF üyeleriyle)
 • Teknik dosya hazırlama ve Bakanlığa Sunulması
 • Dış Hizmet tedariki
 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirme 
 • Kurumsal Kaynak Kullanımı (ERP) Çözümleri
 • Güvenlik Bilgi Formu (SDS) Hazırlama