MBDF (SIEF) YÖNETİMİ

EU REACH ve benzeri mevzuata bakıldığında, ”tek madde tek kayıt” prensibi özellikle gereksiz canlı hayvan testlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla temel alınmıştır.

Bu amaçla oluşan MBDF (Madde Bilgi Değişim Forumu) üyelerince, kimin lider lider kayıt ettiren olacağı ve maddenin benzerlik şartları çervesinde anlaşmaya varılarak Lider kayıt ettiren tarafından tek dosya sunulmaktadır. Lider kayıt ettiren dışındaki MBDF üyeleri, Lider kayıt ettiren dosyasındaki bilgilere erişim hakkı (LoA) bedeli ödeyerek (dosya maliyetine ortak olarak) ilgili kayıt dosyasına atıfta bulunabilmekte ve ortak kayıt çerçevesinde kayıtlarını tamamlayabilmektedir.

Chemvisor MBDF iletişiminin başlatılmasından, kayıt sürecinin tamamlanması, maliyetlerin hesaplanması, erişim hakkı (LoA) satışı, geri ödemelerin hesaplanması ve gerçekleştirilmesine kadar sürecin bütün aşamalarının yönetimini üstlenerek, Lider kayıt ettiren ve MBDF üyeleri üzerindeki   MBDF Yönetim süreçlerini kolaylaştırarak tüm mevzuat uyumu adına bütünsel bakış açısıyla hizmet vermektedir