CLP

Avrupa Komisyonu, (EC) No 1272/2008 sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (EU CLP), 20 Ocak 2009 yılında yürülüğe girmiştir. CLP, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için uygulanan global harmonize sistem (GHS) kriterlerini kapsamakta ve EU REACH mevzuatıyla bütünlük arz etmektedir.

Chemvisor müşteri kuruluşlarına küresel mevzuat uyumu tecrübesiyle uyum gerekliliklerinin belirlenmesini takiben SEA bildirimlerinin yapılması için destek hizmeti sunmaktadır.